Általános Szerződési Feltételek

Atomcity.hu
Általános szerződési feltételek – Vásárlói tájékoztató

 

Céginformációk:

A webáruház üzemeltetője:

 • Cégnév:          Streetchamp Kft.
 • Székhely:       7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 96.
 • Adószám:      24960568-2-17
 • Bankszámlaszám: MHB Bank 10300002-13142149-00014907

1.Bevezető  rendelkezések.

Az alábbiakban leírt szerződési feltételek a Streetchamp Kft., mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó (a továbbiakban: szolgáltató) által üzemetetett https://atomcity.hu internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza.
Kérjük, megrendelésének véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, esetleges kérdésével forduljon bizalommal az oldal üzemeltetőjéhez. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait: nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és a https://atomcity.hu oldalán rendelést küld, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, amely Ön és az üzemeltető Asztalos Norbert E.V. között létrejött.
A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül, a vonatkozó jogszabályok keretei között módosítsa a szerződést. A változtatások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem vonatkozhatnak a már teljesítés alatt lévő megrendelésekre. Kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes szerződési feltételeket.

A webáruházban csak cselekvőképes természetes ill. jogi személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a megrendelő és a szolgáltató között, mint távollévők között kötött szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. A szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására, lehetőség szerint a megrendelt termék átadására, míg a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti.

A szerződés oly módon jön létre, hogy a megrendelő a webáruházban kiválasztott tételeket elektronikusan megrendeli. A megrendelési folyamat során Ön megismeri a termékeket, annak paramétereit, tulajdonságait és jellegzetességeit, az árakat és fizetési feltételeket és az áru átvételének módját. A megrendelés érvényesítéséhez el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF, jelen dokumentum.)

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat az eladó nem iktatja.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

 

2.Vonatkozó jogszabályok:

Jelen Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

 

3. Szerződő felek azonosítása:

A szerződés a Streetchamp Kft. mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre.  Streetchamp Kft., az általa üzemeltetett weblapon keresztül leadott rendelésekért felel, azokat nyilvántartja és a szerződés keretei között teljesíti.

A rendelés elfogadásához a vevő (magánszemély vagy cég) a weblap regisztrációs oldalán kért adatainak pontos megadása szükséges. A hiányosan, hamisan, vagy pontatlanul megadott adatokkal a megrendelés elutasításra kerülhet, illetve a szerződés nem jön létre. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak, a rendelést töröljük és a teljesítésétől indoklás nélkül elállunk. A rendelés státuszáról e-mailben értesítjük.

 

4. Jótállás, szavatosság, elállás:

Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük, kivéve, ha azt a termék információs lapján jelöltük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük, az áru előzetes visszapostázása, illetve a cég központjába történő visszaszállítás esetén. Az árucikk cseréje csak a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges.

Streetchamp Kft., mint Eladó 14 munkanapon belüli indoklás nélküli elállási jogot biztosít. Elállás esetén az értékesítő a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríti. Az elállás miatt felmerült költségek rendezése a távollévők között kötött szerződésekről szóló törvény alapján történik. Amennyiben a törvénytől eltérő szavatosságot, vagy jótállást biztosít az eladó, minden esetben az értékesített termék információs lapján teszi közzé. Az információs lapon található eltérő szavatossági és jótállás vállalását jelen szerződéssel együtt kell értelmezni.

Az elállás során:

 • a vevő visel az elállásból eredő minden felmerülő költséget
 • a vevőnek előzőleg kell a terméket visszajuttatni az eladónak, minthogy a vételárat visszakapta volna
 • az árucikk csak számlával együtt szolgáltatható vissza
 • amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését

Visszaküldés módja és menete:

 • Az eladó visszárus csomagként küldi a csereterméket,
 • A megbízott futár cég (Lásd 9.-es pont ) a vásárlótól felveszi a cserélendő terméket.
 • A visszaküldött terméket, megfelelően becsomagolva kell előkészítenie a futárnak.
 • Amennyiben a vásárló a rendelt terméket kétszeri kézbesítésre sem veszi át és a futárral vagy az eladóval előzetesen nem veszi fel a kapcsolatot, a szállítási díjat a vásárló köteles megfizetni.

 

Eladó kellékszavatosságot vállal az általa értékesített termék után, amennyiben az nem felel meg a szerződéssel elérni kívánt célnak, vagy a rendeltetésszerű használat követelményeinek a teljesítés időpontjában.

A fogyasztó kifogásait a vásárlói ügyfélszolgálat keretei között érvényesítheti.

 

5. Árak:

A honlapon feltüntetett árak forintban értendők, bruttó árak, tehát az ÁFÁ-t tartalmazzák, nem tartalmazzák azonban a szállítás költségét.  A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, az esetleges árváltozás jogát fenntartjuk. A termék ára a kiválasztott méret függvényében is változhat.

A szállítási szolgáltatás költsége a jelen szerződés 9. pontjában található.  Az ajánlati ár ennek megfelelően az adott pillanatban érvényes áru vételárából, valamint a szállítási árból tevődik össze, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés, vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

Az árak folyamatosan követik a beszerzési árak változásait, ezért az eladó fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát, amely a már megrendelt termék árát is érintheti. Nagyobb összegű vásárlás esetén a Streetchamp Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlóval egyeztetve előleg fizetést kérjen.

A webáruházban közölt termékek nem az aktuális készletet tükrözik! Előfordulhat, hogy a Vásárló által megrendelt terméket már a Streetchamp Kft.. sem tudja beszerezni. Ebben az esetben a Streetchamp Kft-t kártérítési kötelezettség nem terheli.

Az akciós termékek esetében előfordulhat, hogy az akciós ár csak a készleten lévő termékre érvényes.

A webáruházban található termékek melletti ár csak internetes megrendelések esetén érvényes, az üzletben ettől eltérő árak szerepelhetnek. Ha személyesen szeretné átvenni a terméket a webáruházban található árral, akkor kérem adja le rendelését, és válassza a személyes átvételt!

 

6. Az eladó felelősségvállalása:

Streetchamp Kft.., mint eladó nem vállal felelősséget az információs oldalon esetlegesen előforduló elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért.

Streetchamp Kft., mint eladó mindent megtesz, hogy a termékeinek jellemzőit pontosan szemléltesse, beleértve az anyagösszetételt, méretet és a színeket. Számos esetben az anyagok színét az éppen használt számítógépes rendszerek határozzák meg. A feltüntetett termékméretek csak megközelítő értékek, melyet az eladó által készített mérettáblázatban szemléltet. Bizonyos anyagok a termelési folyamat során a felhasznált anyagoktól függően eltérőek lehetnek.

A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, melyet nem minden esetben közlünk. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Streetchamp Kft. fenntartja magának a jogot a felhasználóval szemben, a szolgáltatás és a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó törlésre, szüneteltetésére, változtatásra bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű, vagy részleges megszüntetésére. Az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal.

Ha problémája van egy termékkel kapcsolatban, amelyet Streetchamp Kft -től vásárolt, és panaszát nem sikerült érvényesíteni Streetchamp Kft. -nál, akkor panaszát benyújthatja az EU online vitarendezési platformján („ODR platform).

Az ODR platform az EU-n belüli fogyasztók és kereskedők számára lehetővé teszi, hogy bíróságon kívül próbáljanak meg egyezségre jutni az online vásárlásból eredő panaszokkal kapcsolatban. Ez a felhasználóbarát és interaktív honlap az EU minden hivatalos nyelvén elérhető és ingyenesen használható. Az ODR platform használatával a fogyasztó és a kereskedő megegyezhetnek egy vitarendezési testület kiválasztásában, majd ezt követően végig mennek egy folyamaton, hogy megoldást találjanak a fogyasztó panaszára. Az ODR platform itt érhető el: http://ec.europa.eu/odr.

 

7. A megrendelő felelősségvállalása:

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Streetchamp Kft., mint eladó számára. Streetchamp Kft. ilyen esetben a többletköltséggel megterheli megrendelő virtuális számláját, és annak teljesítésekor a többletköltség összegéről számlát állít ki.

 

8. Pénzügyi elszámolás:

Az eladó az áru kiszállításakor minden esetben számlát küld, melyet az áru leszállításának átvételekor kell egy összegben kifizetni, illetve egye esetekben a cég székhelyén áru átvételekor, illetve előre utalással.

Előre utalás esetén, a vásárlást igazoló e-mail tartalmazza a banki utaláshoz szükséges adatokat (Kedvezményezett neve, Bankszámlaszám). Banki utalás érvényeségéhez, közlemény mezőben fel kell tüntetni a megrendelési azonosítót vagy az Ön nevére szóló számlaszámról kell az utalást végrehajtani.

Amennyiben az Ön beazonosítása nem teljesül a helytelen adatok megadása végett ,úgy a megrendelés visszautasításra kerül és az összeget 8 napon túl visszautaljuk.

Ön ezután elutalja a fizetendő összeget (megrendelt termékek értéke + szállítási díj) bankszámlánkra és amint ez megérkezik (amiről szintén e-mailben értesítjük), rendelése aktív státuszba kerül, ajánlott küldeményként eljuttatjuk Önhöz a csomagot. Az általunk vállalt szállítási határidő a pénz bankszámlánkra való megérkezésétől számítódik.

 

9. Szállítási határidők, árak és feltételek:

Az országos szállítás futárszolgálattal történik.

Szállítási árak:

 • A termék házhoz szállítása Magyarország területén belül 1500 – 3000 Ft, annak függvényében, hogy a csomagot a vevő előreutalással fizeti vagy utánvéttel, Foxpost automatába rendeli vagy házhoz, illetve a csomag mérete is meghatározza a szállítási díjat.
 • 30.000,- Ft feletti rendelés esetén: díjtalan
 • A csomag maximum 40 kg-os lehet.
 • Az országos szállítást Foxpost automatán keresztül végezzük.
 • A szállítás költségét az áru árával együtt Eladó felé kell megfizetni, átvételkor készpénzben, egyes esetekben előre utalással, az alábbi számlaszámra:
 • Streetchamp Kft., MHB Bank

  A webáruház üzemeltetője:

 • Szállítási áraink csomagonként értendőek és tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Futárszolgálat által kiszállított csomagok szállítási ideje:

Készleten lévő termékeknél:

 • A leadott rendeléseket a futárszolgálat 2-5 munkanapon belül kézbesíti.

 

Külső raktáron lévő termékeknél:

 • Telefonos egyeztetés után tudunk szállítási időt megszabni, ez 2-7 munkanapig is tarthat.

A fentiektől eltérő szállítási határidők az adott árucikknél külön megjelölésre kerülnek. Amennyiben egy megrendelésen belül különböző szállítási határ idejű árucikkek vannak, akkor a hosszabb szállítási határidő az irányadó.

Amennyiben a Vásárló a Asztalos Norbert E.V. által összeállított csomag feladása után mondja vissza megrendelését, a szállítás teljes költsége a Vásárlót terheli!

Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a webshop szerkesztőségét kártérítési kötelezettség NEM terheli.

 

10. Szerzői jog:

Tilos a Streetchamp Kft. írásos engedélye nélkül a nevet, az https://atomcity.hu vagy a http://facebook.com/paks7030 oldalon megtalálható bármely  képet, logót felhasználni minden olyan termékhez, vagy szolgáltatáshoz, amely nem tartozik a körébe, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, a Streetchamp Kft.. vagy a weboldalunk lejáratására. Az oldalain található egyes szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat a Streetchamp Kft. írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.

 

11. Adatvédelem.

Adatvédelmi irányelvünkről bővebben itt tájékozódhat.